Batterijverwijdering

Dokument bez tytułu


BATTERIJVERWIJDERING

  Informatie over de afvoer van gebruikte batterijen uit het apparaat volgens § 18 van de Batterijwet (BattG) Informatieplicht volgens de Batterijwet (BattG).


Zorg ervoor dat uw oude accu's/oplaadbare batterijen worden weggegooid bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij uw plaatselijke dealer, zoals vereist door de wet. Verwijdering in normaal huishoudelijk afval is verboden en is een overtreding van de wet op de batterijen. De terugname is voor u gratis.


U kunt de bij ons gekochte batterijen ook gratis terugsturen na gebruik. Oplaadbare batterijen moeten altijd met voldoende frankering aan ons worden geretourneerd. Retourzendingen van oplaadbare batterijen moeten naar het volgende adres worden gestuurd


KLIVATEC B.V.

  Pelgrimsweg 14

  5018EN TILBURG

  Nederlandse telefoon :


+31 684 817 783

  E-mail: info@klivago.com

  Internet: https://www.klivago.com


Oplaadbare batterijen en oplaadbare batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn duidelijk gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes. Bovendien is de chemische naam van de betreffende vervuilende stof te vinden onder het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes. Hier zijn een paar voorbeelden: (Pb) lood, (Cd) cadmium, (Hg) kwik.