Kennisgeving van de vordering

 

Kennisgeving van de vordering

Hoe goed de goederen ook verpakt zijn, transportschade is een veelvoorkomend probleem. Toch zijn ze erg vervelend voor zowel de klant als de verkoper. De omvang van de door de wet voorziene schadeclaims hangt grotendeels af van het eigen gedrag. Welk gedrag is in een dergelijk geval juist? Wie moet het transportrisico dragen en wie is aansprakelijk voor schade die tijdens het transport ontstaat? Antwoorden op deze en andere vragen vindt u hieronder. 

Correct gedrag in geval van schade tijdens het transport

Ondanks een goede verpakking is beschadiging tijdens het transport mogelijk. Het is daarom zeer belangrijk om de goederen bij aflevering te controleren op schade. Ziet de doos er uitgeknepen, geknoeid of beschadigd uit? Is het aantal verpakkingen juist? Als er beschadigingen of defecten zichtbaar zijn, moeten deze worden gedocumenteerd en in de verzenddocumenten worden genoteerd. De informatie wordt onmiddellijk per e-mail, fax of telefoon doorgegeven aan de verantwoordelijke persoon. Dit alles is absoluut noodzakelijk om de zaak later te kunnen oplossen. De volgende stappen kunnen bestaan uit het terugsturen en omruilen van het product. 

Klivatec B.V Piotr Spikier – Pelgrimsweg 14 - 5018EN Tilburg - Netherlands

Phone: +31 684 817 783   - E-Mail: info@klivago.com

Levering van de goederen door de expediteur

Met name grote apparaten worden met expeditiemiddelen verzonden. In geval van duidelijke transportschade moet de verpakking in aanwezigheid van de transporteur worden geopend en moet de schade worden vermeld op het leveringsdocument met datum, tijd en handtekening. Het is belangrijk om de schade door de vervoerder te laten certificeren en het kenteken van de bestelwagen te noteren. Acceptatie van de vervoerde producten dient te worden geweigerd. Foto's dienen als bewijs voor een vlottere afhandeling van de schade. 

Levering van de goederen per pakketdienst

Als de verpakking van buitenaf beschadigd is, moet de acceptatie worden geweigerd. De goederen en de verpakking moeten onveranderd blijven en mogen geen tekenen van gebruik vertonen. Als het product dringend nodig is, moet de schade met datum en tijd worden genoteerd op het afleveringsdocument in het bijzijn van de chauffeur, die deze moet bevestigen. De schade wordt dan gemeld. 

 

Diverse soorten schade tijdens het transport

 

Wat betekent open transportschade?

Bij open transportschade wordt de buitenverpakking geperst, gescheurd of anderszins beschadigd. De geleverde verpakking dient in aanwezigheid van de bezorger te worden geopend om er zeker van te zijn dat er geen verborgen transportschade is. Er wordt gecontroleerd of de goederen beschadigd zijn of dat er iets ontbreekt. Indien dit het geval is, dient de bezorger onmiddellijk een protocol te maken en de schade te noteren. Openstaande schade moet binnen 24 uur worden gemeld. U kunt de acceptatie van de levering weigeren vanwege de schade. Foto's van de beschadigde artikelen zijn zeer nuttig als bewijs. Het basisprincipe is: uw handtekening bevestigt niet alleen dat de goederen zijn aangekomen, maar ook dat de staat van de verpakking geen zichtbare gebreken vertoont. Indien dit wordt genegeerd, zijn schadeclaims tijdens het transport uitgesloten.

Wat is verborgen transportschade?

Bij verborgen transportschade is de buitenverpakking niet beschadigd, maar blijkt de inhoud wel te zijn. Verborgen transportschade is dus alleen zichtbaar bij het openen van de verpakking. Als dit gebeurt, is het belangrijk om de goederen onmiddellijk in aanwezigheid van de transporteur te controleren. De schade moet binnen 48 uur na overhandiging van de goederen schriftelijk per fax of e-mail worden gemeld. De goederen, de primaire verpakking en de verzendverpakking moeten in elk geval bewaard worden voor een eventuele controle van de transportschade. De foto's dienen als bewijs. Defecten die later worden ontdekt en die het gevolg zijn van een onjuiste behandeling tijdens het transport, worden niet herkend en vervangen. Hetzelfde geldt in geval van ontbrekende primaire verpakking en verzendverpakking. De levering mag daarom in geen geval voorwaardelijk worden geaccepteerd.

Klivatec B.V Piotr Spikier – Pelgrimsweg 14 - 5018EN Tilburg - Netherlands

Phone: +31 684 817 783   - E-Mail: info@klivago.com

Conclusie

Dit waren enkele van de tips voor het opsporen, behandelen en correct oplossen van problemen met betrekking tot schade tijdens het transport. Het is altijd noodzakelijk om de goederen in het bijzijn van de chauffeur uit te pakken om ze te controleren, een aantekening te maken van de schade, deze te laten bevestigen en bij voorkeur onmiddellijk te melden om de claims te kunnen doen gelden..