FAQ Veelgestelde vragen - airconditioners

Veel Gestelde Vragen

Informatie over energiewaarden, kosten en geluid db(A)

Het stroomverbruik is afhankelijk van het gekozen model. Elk apparaat is onderverdeeld in energie-efficiëntieklassen, variërend van A tot G. Met deze waarde moet zeker rekening worden gehouden bij de aankoop, want het geeft informatie over het verbruik. Deze informatie is verplicht. Airconditioners met energie-efficiëntieklasse A werken bijzonder effectief en zijn energiebesparend. Hoe beter de energie-efficiëntieklasse, hoe lager het stroomverbruik.
Bekende kwaliteitsfabrikanten ontwikkelen geavanceerde, milieuvriendelijke en energiebesparende airconditioners die aan de milieuvoorwaarden voldoen en op een energiebesparende manier werken. In het algemeen kan niet worden gezegd dat alle airconditioners stroomverbruikers zijn, omdat de bedrijfskosten van moderne airconditioners laag zijn. Een airconditioningsysteem met ongeveer 2000 watt koelvermogen verbruikt ongeveer 440 watt per uur. Als het vijf uur per dag in bedrijf is, bedragen de kosten ongeveer 20 cent per dag. In het algemeen bedragen de kosten voor een modern apparaat met 1000 watt ongeveer 36 euro en met 2000 watt zijn de kosten 72 euro per jaar. Het hoeft dus niet zo te zijn dat de mobiele airconditioner veel stroom verbruikt als het juiste apparaat wordt gekozen. Het is vaak zo dat wanneer de prijs van de airconditioning zeer laag is, het elektriciteitsverbruik vaak vrij hoog is.
EER (Energy Efficiency Ratio) en COP (Coefficient of Performance) worden gebruikt om de energie-efficiëntieklassen in te delen. De EER-waarde beschrijft de waarde tussen het stroomverbruik en het koelvermogen. De COP-waarde geeft de waarde in de verwarmingsmodus aan. De S voor de waarden staat voor seizoensgebonden en illustreert dus de waarde op jaarbasis. Bij een EER-waarde van 4,2 genereert één KW elektrisch vermogen bijvoorbeeld ongeveer 4,2 KW koelvermogen, wat overeenkomt met een energie-efficiëntie van 420%.
Het gebruik van een airconditioningsysteem gaat gepaard met zowel aankoop- als bedrijfskosten. Met betrekking tot de grootte en het type van het apparaat kunnen de kostenposten aanzienlijk variëren. Daarnaast zijn er kosten voor het onderhoud van het airconditioningsysteem door een specialist, die afhankelijk zijn van de grootte en de complexiteit van het apparaat. In het beste geval kan dit de energie-efficiëntie verhogen. Kleine airconditioners hebben minder onderhoud nodig. Het wordt aanbevolen om elke twee tot drie jaar en voor grotere airconditioningsystemen minstens één keer per jaar.
Zonder een bepaalde hoeveelheid volume werkt het niet. De verantwoordelijke componenten zijn de compressor en de ventilator, die nodig zijn voor de werking. Moderne split airconditioners produceren nauwelijks geluid omdat ze de compressor uit de ruimte verplaatsen, terwijl mobiele airconditioners veel luider zijn. Monoblok airconditioners zijn luider dan split units. Bij de aanschaf van het apparaat moet u dus letten op het geluidsdrukniveau, want lawaai betekent stress. Dit wordt uitgedrukt in dB/A. Hoe lager de waarde, hoe stiller de airconditioning werkt.
Ter oriëntatie:
 • 10 decibel: ademend of ruisend blad
 • 30 decibel: zeer stille ruimte of het tikken van een polshorloge
 • 40 decibel: gefluister of zachte muziek
 • 55 decibel: regen, rustig gesprek of koelkast
 • 65 decibel: normaal gesprek of TV op kamervolume
 • 70 decibel: stofzuiger of waterkoker
 • 75 decibel: wasmachine bij het centrifugeren
 • 80 decibel: luidruchtige spraak of pianospel
 • 85 decibel: hoofdweg
 • 90 decibel: kamerconcert of deurbeslag
 • 95 decibel: Houtfreesmachine
 • 110 decibel: Kettingzaag

De belangrijkste informatie over de koel- en temperatuurprestaties

De term koelcapaciteit wordt gebruikt om de hoeveelheid warme lucht te beschrijven die door een airconditioningsysteem in een ruimte wordt omgezet in comfortabelere temperaturen. Vergelijkbaar met andere huishoudelijke apparaten gebruikt een airconditioner ook de koelcapaciteit binnen een uur als basis. Officieel wordt voor het meten van het koelvermogen de meeteenheid kilowatt gebruikt. De koelcapaciteit geeft een doorslaggevende indicatie of een airconditioningsysteem geschikt is voor een ruimte in het appartement of zelfs voor de airconditioning van een hal.
De belangrijkste metingen voor de keuze van een airconditioner zijn in de eerste plaats de maximale hoeveelheid lucht die in een afgesloten ruimte kan worden opgeslagen. Voor dit doel wordt bij de berekening eenvoudigweg het vloeroppervlak van de ruimte vermenigvuldigd met de respectievelijke plafondhoogte. Naast deze waarde moet ook rekening worden gehouden met andere factoren die warmte uitstralen binnen een ruimte. Naast de bewoners omvat dit ook elektrische apparaten die tijdens het gebruik opwarmen en deze warmte aan de omgeving afgeven. Een derde factor is de penetratie van de zonnestralen. Kamers met grote raampartijen en een oriëntatie op het zuiden moeten rekening houden met meer zonuren om echt een aangenaam binnenklimaat te creëren.een voorbeeld: Een kamer heeft een volume van 42 m³. Door de verhoogde zonnestraling dankzij de vele ramen is 40 keer het volume van de ruimte nodig voor de benodigde koelcapaciteit. Dit resulteert in geconverteerde 42 x 40 = 1680 watt per uur.
De keuze van de gewenste kamertemperatuur is sterk afhankelijk van het gevoel dat de mensen in de kamer hebben. Als het om kantoorruimte gaat, kan men het best een constante gemiddelde waarde afspreken, wat geen uitdaging vormt voor de cyclus bij verandering van de buitentemperatuur, zelfs niet in een warmer klimaat. Waarden tussen 20 en 22 graden worden door het merendeel van de mensen als aangenaam ervaren, zodat er zelfs met een groot aantal mensen in een ruimte geen conflicten ontstaan door de kamertemperatuur.
Moderne airconditioningsystemen zorgen niet alleen voor een aangenaam ruimteklimaat bij warme temperaturen, maar regelen ook de luchtvochtigheid. Hoe meer dit constant op een waarde van 50% ligt, hoe makkelijker het voor de cyclus is om te wennen aan de kunstmatig opgewekte temperaturen van het airconditioningsysteem. Airconditioningsystemen kunnen ook midden in de zomer worden gebruikt, omdat de technologie met deze sterk verwarmde ruimtelucht ook de ingestelde temperaturen kan garanderen.

Informatie over montage, installatie en inbedrijfstelling

Airconditioners zorgen voor een aangename temperatuur en hebben een positieve invloed op het ruimteklimaat. Sommige regels en voorschriften moeten echter worden nageleefd tijdens de installatie en de behandeling. De installatie-instructies helpen bij de montage. De binnenairconditioner moet zo hoog en absoluut horizontaal mogelijk worden opgehangen. De installatieplaats moet zo worden gekozen dat de gekoelde lucht gelijkmatig door de ruimte kan stromen. Vanwege de luchtstroom is het niet aan te raden om het apparaat in de buurt van warmtebronnen, zitplaatsen of werkplekken te installeren. De minimale afstanden tot het plafond zijn ca. 15 cm, tot de bodem 200 cm en tot de zijkanten 12 cm elk. De bevestigingsplaat wordt uit de airconditioner verwijderd en de plaats waar deze moet worden bevestigd is op de muur gemarkeerd. Vervolgens wordt het met schroeven en deuvels bevestigd. De binnenunit wordt opgehangen aan de montageplaat en vervolgens worden de aansluitleidingen aangesloten. In de koelmodus wordt condensaat geproduceerd, dat via een condensslang met een helling naar buiten moet worden afgevoerd.
In principe is het belangrijk om te handelen volgens de installatie-instructies en een goedgekeurd bevestigingssysteem te gebruiken. Anders kan het overal buiten worden gemonteerd. Voorwaarde is dat het niemand stoort, dat het gemakkelijk toegankelijk is voor onderhoud en dat er rekening wordt gehouden met de minimale afstanden: 20 cm naar achteren, 100 cm naar voren, 60 cm naar rechts en 30 cm naar links. Idealiter wordt het apparaat geïnstalleerd op een plaats waar het niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht, omdat dit de efficiëntie van het apparaat kan verbeteren. Een installatieplaats met een sterke stofvorming moet ook worden vermeden. Als de buitenunit op het dak moet worden gemonteerd, kan de installatie en het onderhoud gepaard gaan met bepaalde kosten, aangezien de technici veiligheidsmaatregelen moeten nemen voordat ze op het dak lopen.
Buitenunits kunnen bijvoorbeeld aan de wand van het huis worden gemonteerd. Hier worden de montagebeugels na het doorbreken van de muur met schroeven en beugels bevestigd, zodat de buitenunit stevig staat. Het apparaat kan ook worden geïnstalleerd op het terras, het balkon, door middel van consoles op het dak, in een ondergrondse parkeergarage of in de tuin. In zeldzame gevallen is het ook mogelijk om de apparaten binnenshuis te installeren, afhankelijk van de omstandigheden. De grootte van een buitenunit is afhankelijk van de capaciteit. Apparaten met bijvoorbeeld 2 tot 5 kW zijn ongeveer zo groot als een koffer.
In de meeste gevallen is dit zonder problemen mogelijk bij gebruik van een buitenunit. De binnenunit wordt meestal met een montageplaat aan de wand bevestigd. De koudemiddelleidingen, die in een kabelgoot worden gelegd, worden vervolgens door een muuropening naar de buitenzijde van de unit geleid, die aan beugels of zichtbare aggregaatpanelen wordt bevestigd. Tot slot wordt de inbedrijfstelling uitgevoerd door het controleren van de druk en het evacueren van het koelsysteem. Daarbij wordt het resterende vocht uit de lijnen verwijderd. Bij een juiste installatie en onderhoud hoeft er geen koudemiddel te worden bijgevuld vanwege het gesloten systeem. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd gespecialiseerd bedrijf.
Ja, maar dit is binnen de grenzen van het redelijke. Natuurlijk zijn er boorwerkzaamheden nodig voor het muurkanaal, maar het stof dat tijdens het boren vrijkomt, wordt afgezogen bij het boorgat en niet verdeeld in het appartement dankzij de moderne industriële stofzuigers van vandaag. Dit voorkomt grof vuil en laat het appartement bijna bezemschoon achter. Meestal is slechts één dag nodig voor de installatie.
Het is mogelijk om het airconditioningsysteem zelf te installeren. De uiteindelijke inbedrijfstelling moet echter worden uitgevoerd door een gecertificeerde aircotechnicus, elektricien of sanitair-, verwarmings- en airconditioningsmonteur met een passende aanvullende opleiding. Bij gebrek aan kennis is het raadzaam om de installatie ook door een gespecialiseerd bedrijf te laten uitvoeren. Je moet niet op de verkeerde plaats bezuinigen. De mogelijke vervolgkosten als gevolg van een verkeerd geïnstalleerd airconditioningsysteem zijn extreem hoog. De specialist installeert het systeem ook zeer nauwkeurig en zorgt ervoor dat de koude lucht stroomt naar de plaats waar het nodig is.
In een ruimte van maximaal 30 vierkante meter wordt meestal een airco-eenheid met een koelvermogen van ongeveer 2000 tot 2500 watt gebruikt. De totale prijs is uiteindelijk afhankelijk van de omstandigheden, de lengte van de lijn en de benodigde koelcapaciteit. Voor een wandgemonteerde unit met een koelvermogen van 2500 Watt en een koelmiddelleiding van circa 5lfm, inclusief installatie en inbedrijfstelling, bedragen de kosten minimaal 2.000 euro. Er zijn echter aanzienlijke prijsverschillen met betrekking tot de kosten van de airconditioners, zodat er geen precieze opgave kan worden gedaan.
Twee personen hebben één dag nodig om één of twee binnenunits en één buitenunit te installeren en in bedrijf te stellen. Uiteindelijk kan het echter langer duren, omdat verschillende factoren zoals de omstandigheden en de lengte van de koudemiddelleiding een rol spelen. Het gespecialiseerde bedrijf kan u vooraf de benodigde montagetijd bij benadering aangeven.
Nee, want zoals reeds vermeld, moet de inbedrijfstelling volgens de Klimaatbeschermingsverordening 2008 worden uitgevoerd door een gecertificeerd gespecialiseerd bedrijf. Hetzelfde geldt voor regelmatige inspectie, onderhoud en reparatie. Als het meer dan 3 kg gefluoreerde broeikasgassen als koelmiddel bevat, moet het ten minste eenmaal per jaar door gecertificeerd personeel op lekkage worden gecontroleerd. Dit alles speelt ook een belangrijke rol met betrekking tot de garantie.
Ook in dit geval moet de inbedrijfstelling door een airco-technicus worden uitgevoerd. Als het niet wordt geaccepteerd door een specialist, is er geen garantie op het product. Deze airconditioners kunnen u echter geld besparen omdat ze verschillende snelkoppelingsbevestigingen hebben die vooraf gevuld en geëvacueerd zijn.

Ingebruikname

Nadat het airconditioningsysteem is geïnstalleerd en de koudemiddel-, elektrische en condensaatleidingen zijn aangesloten, wordt het systeem in bedrijf gesteld. Het systeem wordt hiervoor geëvacueerd: Er wordt een zeer diep vacuüm gecreëerd om lucht en vocht uit de binnenunit en de koelmiddelleiding te verwijderen. Daarna wordt de airconditioner gevuld. Na een controlemeting kan deze in gebruik worden genomen: De installatie en alle benodigde gereedschappen en vul- en zuigapparatuur zijn aangesloten.

Gedeeltelijke montage

De airco-eenheid is al geïnstalleerd en alle boringen zijn uitgevoerd, zodat de airco-technicus alleen de koudemiddel-, elektrische en condensaatleidingen hoeft aan te sluiten en vervolgens de inbedrijfstelling hoeft uit te voeren.

Volledige montage

Hier controleert de airco-technicus de omstandigheden ter plaatse en wordt met hem een afspraak gemaakt voor het boren van de kern, de installatie, het aansluiten van de leidingen en de inbedrijfstelling.

Informatie over accessoires

 1. koelmiddelbuizen (koper, geïsoleerd)
 2. besturingslijn om de binnen- en buitenunit aan te sluiten
 3. condensslang eventueel met condenspomp
 4. beugel of houder voor de buitenunit voor het bevestigen of monteren van de buitenunit
 5. voedingskabel om de buitenunit van stroom te voorzien
 6. kabelgoot (voor het leggen van kabels en koelmiddelleidingen)
De verbinding tussen de buiten- en binnenunit van een airconditioningsysteem wordt gemaakt door middel van een koelmiddelleiding. De diameter en lengte van de koudemiddelleiding is afhankelijk van het airconditioningsysteem en het gebruikte koudemiddel. Nee, de koudemiddelleidingen zijn niet inbegrepen in de set, maar moeten apart worden besteld als airconditioningstoebehoren. Er moet rekening worden gehouden met het type en het ontwerp van het apparaat en de fabrikant.
Nee, want alleen de buitenunit is voorgevuld met koudemiddel. De aanpassing van het koudemiddel is afhankelijk van de afstand tussen de koudemiddelen en de daaruit voortvloeiende benodigde leidinglengte. Hierdoor is het mogelijk dat er meer koudemiddel moet worden bijgevuld. Dit mag echter alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde airco-technicus. Hij kan ook zorgen voor de andere airco-accessoires.
LG tot 7,5 meter
Daikin tot 10 meter
Mitsubishi tot 7 meter
Samsung tot 5 meter

Wat ik moet weten over de airconditioning:

De definitie en de werking van een mono-/enkelgesplitste airconditioningsysteem
Een mono-split airconditioner (ook wel single-split airconditioner genoemd) wordt gebruikt voor het koelen of ontvochtigen van individuele ruimtes. Sommige van deze modellen bieden de extra functie van het verwarmen van een kamer. Elk single-split airconditioningsysteem bestaat uit twee hoofdcomponenten, de zogenaamde binnen- en buitenunit. Bij het koelen of ontvochtigen, zoals bij een koelkast, wordt de warmte geabsorbeerd door een modern koelmiddel in de binnenunit en weer afgegeven in de buitenunit na het passeren van een geïsoleerd leidingsysteem. Bij het verwarmen wordt de warmte overeenkomstig van buiten naar binnen via het circuit geleid. Met behulp van sensoren in de binnenunit kan de gewenste kamertemperatuur worden ingesteld en gegenereerd. Single-split airconditioningsystemen worden, afhankelijk van het model, aan de wand of het plafond gemonteerd.
Een multi-split airconditioningsysteem wordt gebruikt wanneer meerdere kamers of verdiepingen in een gebouw moeten worden geklimatiseerd. Het gebruik van een multisplit airconditioner is ook zinvol als een heel gebouwencomplex moet worden gekoeld. De moderne airconditioningsystemen combineren binnen- en buitenunits optimaal met elkaar. Afhankelijk van het gebruikte model kunnen 2 tot 6 binnenunits worden aangesloten op de buitenunit. Daarnaast heeft de gebruiker de keuze tussen wand- en plafondcassettes. Dankzij de vele combinatiemogelijkheden kan de multisplit-klimatisering individueel worden aangepast aan elke behoefte.

In het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen de Multi-Split Inverter en de Multisplit ON/OFF. De binnenunit ontvochtigt, koelt en filtert de onaangename zwoele lucht in de kamers. Er stroomt een koudemiddel door de koudemiddelleidingen naar de binnenunit. Daar verdampt het middel en absorbeert het de bestaande warmte in de ruimtes door dit proces. Daarna volgt een gasvormig koudemiddel. De agent bereikt de buitenunit via een pijp. Daar wordt het samengeperst en geeft het zijn warmte terug af aan de buitenlucht door over te gaan op een vloeibare vorm.

De cyclus vindt steeds weer plaats in de multisplit airconditioner tot de eerder ingestelde doeltemperatuur in de ruimtes is bereikt. Als dit het geval is, wordt de buitenunit automatisch uitgeschakeld terwijl de ventilator van de binnenunit blijft draaien. Het vocht dat uit de ruimten is verwijderd, wordt ofwel direct in de open lucht afgevoerd in de vorm van condenswater, ofwel naar een afvoer. Met een multisplit airconditioner kunnen alle binnenunits onafhankelijk van elkaar worden geïnstalleerd en individueel worden geregeld. Dankzij een uitgekiende techniek is een 360°-luchtregeling in de ruimtes mogelijk. Er zijn ook praktische extra functies zoals een anti-koude lucht functie.
Er zijn twee belangrijke kenmerken waarmee u rekening moet houden bij de keuze van het juiste airconditioningsysteem voor uw individuele behoeften. Als er intensief gebruik wordt gepland, is het raadzaam om een apparaat aan te schaffen met de best mogelijke energie-efficiëntieklasse, zoals A++, om zo te kunnen besparen op de bedrijfskosten. Bovendien moet het respectieve geluidsniveau tijdens het gebruik een doorslaggevende factor zijn bij de aankoop. Om uw beslissing in dit verband te vergemakkelijken, moet u weten dat 10 decibel al een verdubbeling van het volume betekent. Sommige airconditioners bieden ook een comfortabele slaap/stilstand voor een stillere werking tussendoor. Verdere individueel doorslaggevende extra functies kunnen de 24-uurs timer, het kinderslot of de zelfreinigingsfunctie zijn. Daarnaast zijn er hoogwaardige modellen die bovendien zijn uitgerust met verschillende luchtfiltersystemen en daardoor bijzonder geschikt zijn voor mensen met een allergie.
 • Airconditioning met binnen- en buitenunit
 • Afstandsbediening voor de bediening van de binnenunit, die meestal bij de levering is inbegrepen
 • Koelmiddelleiding in de gewenste lengte en eventuele accessoires voor de installatie
 • Besturingslijn (aansluiting binnen- en buitenunit)
 • Condensslang en eventueel condenspomp, indien een continue installatie met een lichte helling niet mogelijk is
 • Wandbeugel voor wandmontage of vloerbeugel voor installatie op de vloer van de buitenunit
 • Stroomkabel (voeding van de buitenunit)
 • Kabelgoot voor het leggen van kabels en leidingen
Ja, dit is mogelijk als de koelcapaciteit van de airconditioner voldoende is voor de omstandigheden op de vloer. Maar het koel- en verwarmingsvermogen wordt berekend voor de gehele oppervlakte. Muuropeningen zoals deuren belemmeren de luchtcirculatie. Als ze gesloten zijn, wordt het volledig voorkomen. Daarom is een multisplitsysteem efficiënter, zodat in elke ruimte een aparte binnenunit wordt geïnstalleerd.
Dit is afhankelijk van de fabrikant en de grootte van de buitenunit. Er zijn modellen beschikbaar waarin tot acht binnenunits met verschillende capaciteiten en uitvoeringen, zoals wand-, kast- of plafondunits, kunnen worden aangesloten.
De units zijn ook geschikt om te verwarmen dankzij de nieuwste warmtepomptechnologie. Een warmtepomp werkt in principe als een airconditioner, maar met het tegenovergestelde doel: de airconditioner onttrekt warmte aan de ruimte om deze af te voeren terwijl deze nog buiten is en de warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenruimte om deze als verwarmingsenergie aan de woonruimte af te geven. Dit is een goed alternatief voor conventionele verwarming dankzij het hoge energierendement.
Een condensatieslang wordt aan de binnenunit van de airconditioner bevestigd. Deze wordt samen met de koudemiddelleidingen via een kernboor of doorbraak naar buiten geloosd of wordt apart geloosd, bijvoorbeeld in het afvalwater. De waterafvoer mag niet worden verstoord en moet een constante helling hebben. Anders is een condenspomp nodig. De condensatie die in de koelmodus in de binnenunit en in de verwarmingsmodus in de buitenunit optreedt, wordt via de condensatieslang of de condensatiebak afgevoerd. Het condenswaterreservoir, waarin het vocht zich verzamelt, moet regelmatig worden gecontroleerd. Op zeer warme dagen kan het nodig zijn om meerdere malen per dag te legen.
Enkele liters condenswater kunnen zich per dag ophopen. Deze moeten worden afgeleid. Het water wordt opgevangen in een geïntegreerde watertank. Als het vol is, wordt dit weergegeven. Daarna wordt de koeling automatisch gestopt. De tank wordt dan geleegd en het apparaat kan weer worden ingeschakeld. Er zijn ook units waarbij het condenswater continu wordt gebruikt om het koelmiddel te koelen, wat de prestaties van de airconditioner aanzienlijk kan verhogen.
Nee, het tegendeel is waar: het filter zorgt voor schone lucht, zodat het welzijn wordt verbeterd. Geuren, pollen, stof, gassen, dampen en verontreinigende stoffen uit bouwmaterialen of tapijten worden ook verwijderd. Airconditioners maken je dus zeker niet ziek. Het is belangrijk dat de temperatuur individueel kan worden ingesteld, want iedereen heeft zijn eigen gevoel van kou. De meeste mensen vinden een temperatuur van 22 graden Celsius plus/minus 2 graden aangenaam.
Het filter voor de binnenlucht moet voor het seizoen worden vervangen, omdat het na verloop van tijd vuil wordt en het luchtdebiet verslechtert. Bij sommige modellen kan het luchtfilter ook volgens de gebruiksaanwijzing worden gereinigd. Dit kan zonder veel voorkennis of technische expertise.
De buitenunit van de airconditioner moet rechtop worden opgeslagen en getransporteerd, zodat de compressor niet beschadigd raakt. De onderdelen binnenin zijn verend gemonteerd. Als de helling te groot is, kunnen ze zich losmaken.
Het apparaat moet na het transport minstens twee uur rechtop blijven staan in de ruststand. Het is nog beter om 24 uur te wachten voor de ingebruikname.
Het airconditioningsysteem moet om de twee tot drie jaar worden gecontroleerd door een gecertificeerde koeltechnicus. Hiermee wordt de dichtheid en bedrijfszekerheid van het apparaat gecontroleerd. Als het apparaat het hele jaar door wordt gebruikt, wordt een jaarlijks onderhoudsinterval aanbevolen. Voor commercieel gebruikte systemen is dit wettelijk verplicht. De exacte onderhoudsintervallen van de airconditioner zijn afhankelijk van het model, de looptijd, de stofbelasting en de locatie
De levensduur van een airconditioner is ongeveer 10 tot 15 jaar, afhankelijk van de bedrijfsuren en de onderhoudsintervallen. Weinig in- en uitschakelingen en kleine temperatuurverschillen tussen de binnen- en buitenunits hebben een positief effect op de levensduur
Het is zinvol om gedetailleerd advies, een professionele planning, een efficiënte orderverwerking en een tijdige en professionele installatie uit één hand te ontvangen. Met behulp van een gespecialiseerd bedrijf kan de airconditioning op de juiste manier en naar wens worden geïnstalleerd. De specialist zorgt ervoor dat het airconditioningsysteem zo wordt geïnstalleerd dat het precies past, zodat de koude lucht naar de plaats stroomt waar het daadwerkelijk nodig is.